مشاوره و پشتیبانی

مشاوره فناوری اطلاعات و ارتباطات


امروزه گسترش کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار بیش از گذشته ضرورت تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت را در این حوزه به اثبات رسانده است. خدمات مشاوره در این زمینه به یک نیاز اساسی برای سازمان ها و شرکت ها تبدیل شده است. به عبارت دیگر سازمانها نیازمند این هستند که قبل از بکارگیری و پیاده سازی هر یک از کاربردهای فناوری اطلاعات و با توجه به شرایط خاص سازمان خود، نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت اقدام نمایند. مدیران ارشد سازمانها با بهره گیری از مشاوران کارآزموده در اتخاذ تصمیمات راهبردی افق روشنی برای سازمان خود به ارمغان می آورند. رایا شبکه با تکیه بر دانش و تجربه شرکت خود آماده ارائه خدمات مشاوره به سازمان ها و شرکتها می باشد.
برخی از خدمات مشاوره ای رایا شبکه به سازمان ها و شرکت ها:

  • ارائه مشاوره به نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی در رابطه با طرحها و پروژه های کلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
  • مشاوره در زمینه ایجاد و توسعه سازمانهای مجازی.
  • مشاوره در خصوص راه اندازی بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها و شرکتها.
  • بهینه سازی فرآیند های سازمان.
  • مشاوره مبتنی بر راه حلهای فناوری اطلاعات به مجموعه ها و واحدهای سازمانها و نهادها.
  • مشاوره در زمینه طراحی، پیاده سازی و راهبری مراکز داده.
  • مشاوره در زمینه شبکه های کامپیوتری.
  • مشاوره توسعه شبکه.
  • مشاوره در زمینه تامین و خرید نرم افزارهای تخصصی.
  • مشاوره و ارائه راهکارهای مبتنی بر سرویس های اینترنت و وب.
اجرا شده توسط: همیار وردپرس