خدمات لینوکس

خدمات لينوکس


یکی از زیرساخت های شناخته شده و قدرتمند ارائه سرویس در دنیا، سیستم عامل های لینوکس و سرویس های قابل ارائه توسط آن هاست. همواره بسیاری از زیرساخت های فناوری اطلاعات Enterprise به دلیل توانمندی سرویس های لینوکسی ،  ویژگی های منحصر به فرد، مقیاس پذیری بسیار بالا، مدیریت پذیری بالا ، قابلیت های امن سازی و ویژگی های امنیتی و بسیاری از مزایای دیگر، به سمت استفاده سرویس های لینوکس مهاجرت نمودند  

  • طراحی، راه اندازی و پشتیبانی سرویس های زیر ساختی تحت وب مانند DataBase ،NginXو Apache
  • طراحی، راه اندازی و پشتیبانی سرویس های زیر ساختی ،Mailمانند Post Fix ،Qmail ،Exim ،Sent Mail
  • طراحی، راه اندازی و پشتیبانی سرویس های زیر ساختی شبکه، مانند File ،Print Server ،Monitoring ،Virtualization،  DNS،DHCP  ،Server
  • بهینه سازی معماری سرویس ها
  • ارائه خدمات امنیتی با استفاده از سرویس های مبتنی بر سیستم عامل های ،Linuxمانند CA ،LDAP ،NIDS ،Packet Capture  ، Proxy  ،Server Vunerbility Scan  و…
  • امن سازی سرویس ها و زیر ساخت های مبتنی بر سیستم عامل های ،Linuxمانند ،IDS ،Selinux ،PAM ،IPTables  ،SSHv2  ، Packet Filtering


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس